opieka nad grobami  

STRONA GŁÓWNA      SZCZEGÓŁOWA OFERTA      CENNIK      PRZYKŁADOWE REALIZACJE      KONTAKT     

 

  HONESTO S.C.
  Joanna Kozanowska,
  Honorata Kaczmarek

  92-314 Łódź
  ul. Węgierska 1/14
  tel. 42 672-24-65
  607-758-389, 605-885-896

  e-mail: honesto@honesto.pl
  www.honesto.pl

Gemius - lider w badaniach Internetu
wizyt:

OPIEKA NAD GROBAMI - Oferta szczegółowa

Firma nasza specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z opieką nad mogiłami.

Oferta nasza obejmuje:
  • Czyszczenie nagrobków (pomnika, płyty, napisów) z użyciem sprawdzonych środków zapewniających dobry efekt i ulegających biodegradacji.
  • Konserwację nagrobków (pastowanie, uzupełnianie ubytków, korektę napisów).
  • Uprzątanie bezpośredniego otoczenia nagrobka (usunięcie śmieci, liści, zbędnej roślinności, zagrabienie terenu).
  • Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia nagrobka (wyłożenie kostką lub wysypanie żwirem, montaż ławeczki).
  • Obsadzenie grobu i jego otoczenia roślinami (kwiaty, trawa, krzewy) i ich pielęgnacja.
  • Opieka nad świeżymi mogiłami po pogrzebie - selekcja wieńców i wiązanek, usuwanie wypalonych zniczy.
  • Rocznicowe zapalenie świec lub zniczy, wykonanie i ułożenie wiązanek i kwiatów (na życzenie z szarfami z dedykacją).
  • Kontakt w imieniu klientów z administratorami cmentarzy, parafiami i urzędami w zakresie spraw związanych z pochowaniem i utrzymaniem grobu (m.in. 20-letnie opłaty prolongacyjne)
  • Wszelkie inne czynności na indywidualne zlecenie klienta.

Możliwość zawarcia umowy na wykonanie usługi jednorazowo, wielokrotnie w wyznaczonych datach, cyklicznie lub stale.

Obowiązują ceny umowne, uzgadniane indywidualnie z każdym klientem.

Po otrzymaniu zgłoszenia odwiedzamy miejsce pochówku w towarzystwie osoby zlecającej lub odnajdujemy grób na podstawie podanych przez zlecającego danych, wykonujemy dokumentację fotograficzną i wyceniamy usługę.

Po zaakceptowaniu warunków podpisujemy umowę, w której określamy szczegółowo wszelkie warunki wykonania usługi.

Po wykonaniu zlecenia wykonujemy dokumentację fotograficzną (cyfrową). Dokumentację fotograficzną przesyłamy bezpłatnie pocztą elektroniczną na podany adres. Istnieje możliwość odpłatnego wysłania listownie odbitek wykonanych na podstawie zdjęcia cyfrowego.